Điểm Uy tín là gì?
Điểm Uy tín là mốc thang đo chuẩn mực về hành vi của người trong game. Mỗi người chơi sẽ bắt đầu với 100 điểm Uy tín. Hành vi tích cực giúp tăng Uy tín, hành vi tiêu cực như AFK, thoát game, không nhấn đồng ý khi tìm thấy trận sẽ giảm trì Uy tín.
Điểm Uy Tín Trong Liên QuânAFK/Thoát game sẽ nhận hình phạt gì?
Quy tắc Đấu trường ghi rõ như sau:
Phạt AFK/Thoát trận:
1. Đối với các trận đấu tổ hợp, hệ thống sẽ tính người chơi là AFK khi không có bất kì hành động gì trong 2 phút
2. Khi người chơi trở lại và hoàn tất trận đấu, bộ nhớ AFK sẽ được xóa bỏ
3. Nếu người chơi thoát khỏi trận đấu, hệ thống sẽ ghi nhận trường hợp này thành "Thoát trận"

4. Những tài khoản bị ghi nhận AFK/Thoát trận sẽ không được nhận phần thưởng mùa giải, đồng thời sẽ bị hệ thống lưu giữ thông tin. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị cấm tài khoản.

Điểm Uy Tín Trong Liên Quân

Facebook Google twitter