Hôm nay Liên quân mobile sẽ hướng dẫn cách lấy Open ID tài khoản liên quân.
XIn Chào các kiện tướng OpenID Garena của mỗi tài khoản Liên quân mobile được sử dụng để lưu giữ toàn bộ thông tin cũng như tham gia các sự kiện của game. Để lấy OpenID các kiện tướng làm theo các bước dưới đây. Mọi thắc mắc hay yêu cầu xin cmt ở dưới.
Bước 1: đăng nhập vào game
shop2.jpg


Bước 2: nhấn nút “Cài đặt”
cai dat.jpg


Bước 3: nhấn nút “OpenID”
oid 02.jpg


Bước 4: dãy số được khoanh đỏ chỉnh là OpenID của tài khoản
oid01.jpg

Bước 5: Ấn và giữ vào dãy số để copy và lưu lại hoặc gửi đi nếu cần thiết
Facebook Google twitter