Cũng giống như Ngọc bổ trợ  Liên Minh huyền thoại Ngọc bổ trợ trong Liên Quân mobile cũng rất quan trọng. Như lời giấy thiệu về game Liên quân mobile là game thành bại tại kĩ năng , và một trong những kĩ năng không thể thiếu trong Liên quân mobile đó chính là mua ngọc bổ trợ làm sao cho hợp lý ở seri bài viết này mình sẽ hướng dẫn các kiện tướng về cách mua ngọc bổ trợ và bài viêt đầu tiên đó chính là Bảng ngọc bổ trợ  Xạ Thủ trong Liên Quân Mobile

Ngọc cấp 2:


  Đỏ II: Công vật lý +1.5, Máu tối đa +13.5

Đỏ II Lốc Xoáy: Tốc đánh + 0.6%, Tỉ lệ chí mạng +0.3%, Sát thương chí mạng +1.1%

Tím II: Công vật lý +0.6, Máu tối đa +36

Tím II Phẫn Nộ: Tốc đánh +0.4%, Tỉ lệ chí mạng +0.3%, Tốc chạy +0.5%
Lục II: Máu tối đa +13.5, Xuyên giáp +3.8

Tốc đánh +0.4%, Giảm hồi chiêu +0.5%

Ngọc cấp 3:

Đỏ III: Công vật lý +3.2

Đỏ III: Tỉ lệ chí mạng +1.6%

Tím III: Tỉ lệ chí mạng +0.5%, Máu tối đa +60

Tím III: Công vật lý +1.6%, Tốc chạy +1%

Lục III: Công vật lý +0.9, Xuyên giáp +6.4

Lục III: Giáp +9 hoặc   


Lục III: Giáp +5, Giáp phép +5
Facebook Google twitter