Warrior là một vai trò đầu ra vật lý cận chiến, thường là máu và lực lượng quốc phòng đằng sau những chiếc xe tăng, và có một cuộc tấn công nhất định, như phó của đội Tanzania và vai trò của đầu ra thứ cấp. Warrior cũng thích hợp cho trước một mình bảo vệ tất cả các cách, và sau cuộc chiến và xe tăng khác sẽ đi đến chiến tranh, bạn có thể tấn công lẫn vai trò đầu ra phía sau thẳng khác để phá vỡ sự hình thành của đối phương. Bạn có thể chọn hướng của các thiết bị xếp tấn công vật lý đầy đủ, hoặc cố gắng để trở thành một thiết bị quốc phòng Phó thùng trộn, có thể nói để đóng một vị trí khá đa dạng.

Các tướng Warrior

Facebook Google twitter