Support  là một vị trí khá độc đáo trong trò chơi. góc phụ trợ khả năng tấn công không mạnh, nhưng hiệu quả của việc có những kỹ năng để chận đứng địch, tăng cường năng lực của chúng tôi và các đặc điểm khác, có thể nói rằng cuối cựu là vai trò không thể thiếu. Do thiếu các phương tiện tấn công, phải được theo sau bởi các đối tác trước đồng đội để các kỹ năng bổ sung giúp đồng đội của mình có được giết chết lợi thế. Trang phục trong thiết bị quốc phòng, hoặc quay trở lại máu trở lại sự kỳ diệu nạp chủ yếu để cải thiện khả năng tồn tại của họ và tiếp tục khả năng chiến đấu, mà còn đại diện để tiếp tục giúp đỡ đồng đội của mình trên chiến trường.

tướng support
tướng ở support rất ít nhưng khi game đã được đưa đến nhiều người thì sẽ xuất hiện thêm rất nhiều nhân vật nữa
Facebook Google twitter