Mage ( phù thủy) có khả năng tấn công mạnh ma thuật, có thể tạo ra một loạt các chấn thương và có khả năng kiểm soát lĩnh vực, chóng mặt hoặc có thể được đông lạnh và tiêu diệt kẻ thù. Bởi vì quan hệ máu mỏng ít, trước kỹ năng phải dựa vào nhanh dòng lính dọn dẹp để có được lợi thế kinh tế, và sau đó đến các thiết bị dựa trên sát thương phép. nhóm kiểm soát tổng thể chiến đấu để đóng vai trò của di chuyển của địch, có thể là một loạt các phép thuật cho hầu hết kẻ thù để gây ra thiệt hại đáng kể. Thạc sĩ đầu ra là vai trò mạnh mẽ, nhưng vì các lực lượng quốc phòng là rất yếu, chúng ta phải chăm sóc để không đặt ngay lập tức giết chết.

các tướng mage

Facebook Google twitter